Kde se právě nacházíte:
Tento web připravuje: Restaurátorská dílna Říčany

Kontakt

E-mail:
info@starozitny.cz
Telefon dílna Říčany:
603 427 207
Adresa dílna Říčany:
Olivova 312,
Říčany 251 00

Příhlášení

E-mail:
Heslo:
Nemáte ještě svůj účet na staroztiny.cz? Můžete se zdarma zaregistrovat.

Facebook

historické styly ve zkratce

Jak se orientovat ve starožitném nábytku

V této části Vám předkládáme základní rozlišení starožitného nábytku podle slohových období. Orientace je důležitá zejména, chcete-li doplnit interiér novým přírůstkem.

Románský sloh

V českých zemích od počátku 11.st.-počátek 13.st.

Strohé interiéry románských staveb obsahující pouze lavice, sesle a stoly ve velmi rustikálním provedení jsou předmětem převážně archeologického průzkumu a jedná se dnes o pouhá torza.

Gotický sloh

V českých zemích:

  • ranná gotika (1.pol. 13.století - 2.pol. 13.století)
  • vrcholná gotika (1300 - 1430)
  • pozdní gotika (kolem 1440 - 1.pol.16.století)

Gotické prostory zaplňovaly především truhlice nejrůznějších tvarů a účelů doplněné reliéfními řezbami, samostatné sesle masivní stoly a v pozdní gotice i skříňový nábytek. Pro malý počet dochovaných exemplářů se s tímto setkáváme převážně v muzeálních sbírkách a šlechtických sídlech.

Foto: Pozdně gotická bohatě zdobená skříň.

gotická skříň

Renesance

České země: kolem 1500 - 1650 (2.pol. nazývána též jako manýrismus)

Ke stávajícím druhům nábytku přibyly různé druhy křesel, baldachýnová postel, kabinet.Byť velmi omezeně, setkáváme i v soukromích sbírkách a na aukcích s truhlami, lombardskými křesly a kabinety, převážně z masivního dubu, ořechu a modřínu, s výrazným zdobením vrubořezbou a inkrustií (ozdobné motivy z odlišných druhů dřev vsazované do plochy). Objevuje se i zdobné kování (truhly) a kůže u křesel. O běžný sbírkový artikl se však dnes nejedná.

Foto : Skříň v renesančním slohu německé provenience.

renesanční skříň

Baroko

České země: 2.pol. 17.století - 1.pol. 18.století

Jeden z vrcholů nábytkového umění. Typicky dramatická barokní zvlnění na korpusech nových druhů nábytku (komoda, psací sekretář)jsou doplněna ornamentální výzdobou švartnových intarsií (motivy sesazené s různých druhů dřev nalepené na korpus) zejména z ořechu, dubu ,jasanu, javoru a ostatních druhů tvrdých dekorativních dřev. Bohaté kování, používání perletě a slonoviny a čalounění jsou novými prvky v nábytkářství. Povrchová úprava začíná s používáním leštěných politůr. Na trhu se starožitnostmi se originální barokní nábytek pohybuje v nejvyšších cenových relacích. Objevují se zejména skříně, knihovny, komody , truhly (v baroku ustupují do pozadí před skříní), stoly a ostatní sedací nábytek, tabernákly (víceůčelové sekretáře z komody a nástavce) a knihovny.

barokní skříň

Roroko

České země: polovina 18.století - konec 18.století

Mohutná barokní křivka se zjemňuje bohatostí řezeb (motivy mušlí a rokají, listů květů). Korpusy se zdrobňují, u křesel a stolů se tzv. kozí noha zjemňuje bohatou volutou. Používá se polychrom (dobarvování řezeb), bílé slonové laky. Přibývá nový druh nábytku - vitrína.Komody se stavějí na vyšší nohy.

Foto : Intarzovaný rokokový skleník.

rokokový skleník

Klasicismus

České země: konec 18.století - konec 1.pol. 19.století

Styl přicházející do střední Evropy z Francie se dělí na tři etapy. V první etapě, kdy je nábytek inspirován kulturou starého Řecka mluvíme o stylu Ludvíka XVI. V řezbách se uplatňují meandry, motivy řeckých sloupů s kanelováním (zejména u nohou sedacího nábytku) a kariatydy (ozdobné motivy inspirované sochařskými prvky řecké architektury). V povrchové úpravě se nadále objevuje krytí povrchu barvou "slonové kosti" se zlacením a polychromií.

Foto (vpravo) : Stojan na květiny z období Ludvíka XVI. (zlaceno)

klasicismus

Druhým obdobím je empír ovlivněný Napoleonovými taženími v Egyptě. Nábytek je zdoben řezbami lvích tlap, hlavamy šelem a egyptských bohů, vše zlaceno. Materiálově převládá třešeň, hruška, jasan( světlé odstíny dřeva) v kombinaci s černými lištami a timpanony a se zlacenými řezbami. Objevují se nové druhy interiérového vybavení-cilindrický psací stůl, semainer (schiffonier-skříňka s větším počtem zásuvek na prádlo), sekretář s výklopnou deskou.

Foto (vlevo) : Empírový stolek s egyptskými motivy.

empír

Třetím obdobím je zejména ve střední Evropě hojně rozvinutý biedermeier vycházející z empíru, oproštěn o zdobné prvky předcházejícího stylu. Rize měšťanský styl jako první respektující soukromí, interieové nároky denního užívání nábytku a estetické cítění v mnohém předběhl dobu a přiblížil se požadavkům na bydlení definovaným až ve 20.století (viz Art-deco). Světle odstíny (jasan, třešeň, hruška, bříza, ořech) typicky biedermeierovských celků (oválný stůl a židle s čalouněným, sofá, menší stolek se dvěma čalouněnými křesílky, komoda s vitrínovým nástavcem, trojstranný skleník) velmi dobře zapadají i do dnešního prostoru. Z těchto důvodů patří nábytek biedermeieru k nejvyhledávanějším, což dosvědčují i ceny na trhu se starožitnostmi.

biesdermeier skříň

Historismus

České země: 2.pol. 19.století

Vyznačuje opakováním předcházejících epoch (neogotika, neorenesance, druhé rokoko,druhé baroko) a mnohdy nábytková tvorba míchá všechny tyto styly dohromady (konec 19.století). V technologii výroby nábytku se stále častěji objevují dýhy (tlouštka 1-2mm) na korpusech místo švartny (tlouštka 3mm a více). Přes svou stylovou nevyhraněnost si však toto období uchovává řemeslnou precisnost.

Foto : Typický příklad skříně konce 19.století období historismu.

historismus

Secese

První moderní komplexní styl, výrazně ovlivňující nábytkovou tvorbu i na území Koruny české v Rakousko-Uherském mocnářství v letech 1905-1917 (druhá secese). Výrazné motivy z rostlinné říše v kombinaci s egyptskou ornamentůrou a viditelná změna tvarů nábytku (mnohdy s ohýbanými prvky) tvoří nejcharakteryčtější poznávací znaky nového stylu. Dnes je tento směr vyhledáván pro svou ladnost a komplexní řešení interiérů od nábytku po obložení stěn až po vstupy a okna.

Foto : Částečně prosklené secesní bife.

secese

Art-Deco, Kubismus, Funkcionalismus

Moderní formy nábytkového designu předválečného Československa potvrzují hospodářskou vyspělost tehdejší společnosti. V nábytkářství velmi krátké období kubismu, omezené i ve své produkci je přesto dosti ojedinělé a stalo se inspirací jak pro art-deco, tak další příchozí nové směry. Průmyslově nejrozšířenější art-deco inspirované geometrickými symboly přírodních národů (Afrika, Amerika) v kombinaci se strohostí biedermeieru a kubistickou tvarovou formou, ctí špičkové povrchové materiály (exotické dýhy s výraznou kresbou).

Tvarově základní formy přetrvaly v širší výrobě až do poválečných let (ovšem bez své materiálové bohatosti). Dnes je tento styl stále více ceněn. Funkcionalismus v meziválečném Československu,v zemi tomuto směru zaslíbené,dodržuje vzhbiedermeierled interiérů pro které je určen. Materiály jako chrom, kámen, kůže, ohýbané dřevo, jsou inspirací i pro dnešní návrat v oživování tohoto směru. Souběžně s těmito směry po celou první polovinu 20.století nábytkářství v Čechách produkovalo historizující formy nábytku, inspirované zejména ostrovním stylem Sheraton či Chippendale.

Foto :kubistická židle

kubismus

Foto: Rondo kubistické křeslo -české pojetí art- deca

Fotografie 147

Foto: art - deco

Fotografie 148

 

Foto:funkcionalistická pohovka barcelona-Mies Van der Rohe

funkcionalismu-barcelona

 

Diskuse

Nový komentář
 

Vytisknout | Nahoru | Kontakt © Restaurátorská dílna říčany 2006-2022 All rights reserved