Kde se právě nacházíte:
Tento web připravuje: Restaurátorská dílna Říčany

Kontakt

E-mail:
info@starozitny.cz
Telefon dílna Říčany:
603 427 207
Adresa dílna Říčany:
Olivova 312,
Říčany 251 00

Příhlášení

E-mail:
Heslo:
Nemáte ještě svůj účet na staroztiny.cz? Můžete se zdarma zaregistrovat.

Facebook

B - B

Baldachýn    

- stříška kryjící nebo zastřešující např. sochu, trůn, postel, oltář využívající často látky (púvodně brokát)  nebo i jiné materiály je jako dřevo, mosaz , bronz , kámen a pod. Výraz je z italského baldachino. Baldachýn -taktéž nazýváno zastřešení větvovým pod stromem v lese ( příbuznost s tvarem květu -baldach).

               

Fotografie 386        Fotografie 408 

renesanční baldachýn nad postelý       klasicistní baldachýn

Fotografie 415                         Fotografie 417

rokokový baldalchýn u křesla                            baldachýn lesního porostu

Fotografie 500

Jeden z nejkrásnějších baldachýnů- Bladachýn od Berniniho

 

           

 V současnosti nejčastěji zastřešení vtupů do domu, stříšky nad okny, posuvné pergoly a pod.

Balustráda

- Ohraničení a ochrané ohrazení např.schodů teras či balkonů ze zdobných  sloupků - kuželek( Balustr = jedna kuželka v balustrádovém zábradlí ). Vzniká již v pozdní gotice  ( v zábradlí rostlinné motivy) a rozšiřuje se hlavně v renesanci ( kuželky v kruhovém půdorisu) a  je typické pro baroko ( kuželky v hranatém čtvercovém půdorysu) i pozdější klasicismus ( opět kružnice)

Fotografie 392

barokní balustráda - hranaté kuželky

Fotografie 422

renesanční balustráda nad arkádami

Fotografie 421

balustráda v konstrukci stolu

Balšánek Antonín( 1865 - 1921 )

- český architekt . Podílel se společně s Osvaldem Polívkou jakožto hlavní projektant na výstavbě Obecního domu v Praze , kde vycházel z pricipů neorenesance a neobaroka.

Pozdější secesení ráz Obecního domu vznikl až v průběhu výstavby jako reakce na modní styl secese a je tak hlavně prací dalších českých tvůrců ( Mucha, Praisler, Šaloun, Švabinský)  kteří se podíleli zejména na výzdobě interiérů a dekorování stavby.

Další stavby: plzeňské Městské divadlo, Muzeum města Prahy, Most legií -Praha

Fotografie 426

obecní dům - dílo A.Balšánka a Osvalda Polívky

Fotografie 427

Most legií v Praze

 

Banquet

- přístavná lavička s nízkým pevným čalouněním pro dvě osoby z období baroka ( převážně Francie) , později také v rokoku a klasicismu.

Fotografie 382

Baroko ( 17.-18.st)

-  souhrný název pro komplexní estetický a duchovní styl 17.-18. st. Vzniká v evropě ( v Itálii ) ve 20.letech 17.st. a navazuje na renesanční manýrismus konce 16.st.

Propojení duchovních vlivů katolicismu s estetickou a kuturní atmosférou v období třicelité války ( 1619- 1648) a zejména po ní na územých států katolické ligy ( Francie, Habsburská monarchie, Itálie, Španělsko). Styl přešel i do zemí vlády protestantů - Švédsko, Anglie, Německo.

Projevuje se zajména v oblasti archytektůry sakrální, ale též světské ( Borommini, Bernini, Dienzehofer, Santini ) , v řemeslném spracování věcí denní potřeby(  české sklo, řezbářství ) v malířství (Caravagio, Velasques, Rembrant, Škréta ) , v sochařství (Braun , Brandl ) v hudbě ( Bach, Vivaldi, Hanndl ) a dalších uměleckých a duchovních směrech.

V archytektuře ho dělíme  na dvě etapy - klasicizující ( nastupuje po renesanci , trvá do konce 17.st.) a dynamické konec 17.st. a počátek 18.st. )

Hlavními znaky baroka je souměrnost, monumentalita, fantazie podporovaná alegorickými symboly, silný emoční prožitek při konfrontaci s dílem,  přítomnost sakrálních a liturgických motivů.

Charakteristická ornamentůra ( voluty, elypsy, šiška, boltec, beschlagwerk a pod) se postupně ze statické polohy mění po roce 1700 v dynamické tvary křivek.

Baroko končí v přerodu do nového stylu Rokoka ( dříve chápáno jako manýristické zakončení baroka) ve 30.letech 18.st. v některých zemých končí baroko mnohem později - např.v zemích Koruny české trvá až do druhé pol 18.st vlivem silné rekatolizace.

Fotografie 484

Špitál Kuks

Fotografie 485

Strahovská knihovna

Fotografie 486

Michelangelo Merissi - Caravagio

Fotografie 487

alegorie  moudrosti - Matyáš Braun

Fotografie 488

Tabernákl

Fotografie 489

figurální plastiky

Fotografie 490

Křeslo s tipickou trnoží

 

Fotografie 491

Pozdní baroko

Bauer Leopold ( 1872 - 1938)

- německý archytekt českého původu ( Krnov) , autor budovi Rakouské národní banky ( Vídeň) nebo obchodního domu Breda v Opavě. Autor mnoha vil a domů na území severní Moravy, Brna a Vídně.

Fotografie 428

Obchodní dům Breda

Fotografie 429

Vídeňská Národní banka

Fotografie 430

Spaunova vila

 

Bauhaus

-  výtvarná škola vzniklá ( 1919) na základech umělecko průmyslové školy Henryho Van de Velde ( od roku 1909) ve Výmaru v Německu.

Moto školy:jednota umění pod vedením archytektury

Cíl:všechny výtvarné činnosti vedou k uskutečnění stavby, jakožto vrcholu všech řemeslných a estetických snah..Tento názor jasně určil zaměření školy jakožto hlavního propagátora nových stylů - např. funkcionalismu, mezinárodnímu stylu atd. Pod vedením Waltera Gropia, významného německého archytekta škola sjednotila práci výtvarníků s prací řemeslníků , návrhářů a technologů.

Na škole působili významní tvůrci jako byl Wasili Kandinsky, Paul Klee, Marcel Breuer, Moholy-Nagy  Theo Van Doesburg ( de Stijll) a další.

Fotografie 431

 

Berhens Peter  (1868 - 1940)

- Archytekt a designér . Významný tvůrce začínající v secesení moderně ( vlastní dům Behrens haus na Mathildenhohe nad Darmstadtem ) a významě zasahující do industriální moderny a funkcionalismu zejména v době prací pro AEG v Berlíně.

Fotografie 432

Vlastní vila na Matyldahohe

Fotografie 433

Fotografie 434

továrna AEG

Fotografie 435

první seriově vyráběné  tovární hodiny od firmy AEG

 

Fotografie 436

průmyslový design

 

Bernini Gian Lorenzo ( 1598 - 1680 )

- italský sochař a architekt  baroka.Nazývaný někdy otcem barokní architektury.Tvůrce barokních iluzorně prostoropvých řešení - kolonáda před  kostelem Sv. Petra, schodiště vatikánského paláce, kostel al Quirinale v římě. Využívá ilusorních účinků hmoty a světla.

Fotografie 437

kolonáda s výzdoubou před Svatým Petrem

Fotografie 438  

hlava Medůzy

Fotografie 439  Fotografie 440

David                                              Velký Baldachýn

Bergere

-křeslo , typický model francouzského rokoka .Celočalouněné křeslo i ve výplních pod područkou. Ohraničení  lemující  křeslo čalounění je nositelem ornamentůry a tvarově podporuje  propojenou křivku , typickou pro rokoko.Charakterem je také vložený polštář na sedák.

Fotografie 443 Fotografie 444

rokoko                                           klasicismus

Fotografie 445

klasicismus

Beschlagwerk

- ornamentální motiv vzájemně propletených plochých stuh  a pásů do symetrické plochy zejména v době pozdní renesance a baroka

Fotografie 441

Fotografie 442

Biedermeier

- styl pozdního klasicismu pocházející ze střední evropy ( Čechy, Německo, Rakousko, Maďarsko,severní Itálie)  navazující na předchozí  militantní empír svým civilním pojetím , který přichází po napoleonských válkách a hlavním prostředím stylu je vznikající městská buržuazie 19.st. a městské obyvatelstvo . Civilní forma stylu je význačná svou úměrností, racionalitou a praktičností ve spojení s citlivou estetikou , která je určena hlavně pro prostředí městského domu.

Styl se projevuje hlavně v interieru a v atmosféře společnosti, v modě odívání, ve výtvarnu a hlavně v řemeslech. Významným charakterem doby biedermeieru je uplatnění skla v interiéru - skleněné nápojové servisy, vázy, mísy apod. Nejproslulejší je české barevné broušené sklo

Fotografie 494

soukromí

Fotografie 495

rodinný život

Fotografie 496

interiér s typickými zákoutími

Fotografie 497

barevné řešení  vkombinaci zelené tapety a barvy dřeva

Fotografie 498

typické broušené lesní sklo - Čechy

Fotografie 499

výběr opěradel

Bílek František( 1872 - 1941)

- sochař, grafik, architekt - Secesní tvůrce se nejvýznačeněji zapsal do českého prostředí svou sochařskou tvorbou zejména symbolických pomníků a monumentálních náhrobků.

Fotografie 447

náhrobek

Fotografie 448

vlastní vila

Fotografie 449

interiér vlastní vili v secesní inspiraci biedermeierem

navrhl vlastní vilu s atelierem ve stylu pozdního arts and crafts včetně vnitřního vybavení na jehož se i osobně fizicky podílel. autor mnoha grafických listů v typickém secesním symbolismu s náboženskými motivy, které uplatňoval zejména v sochařské tvorbě.

Bisellium

- dvoumístné antické křeslo, které je  buď vytesané do kamene nebo odlité z bronzu.

Fotografie 450

Fotografie 451

Boltec

- ornamentální motiv typický pro baroko připomínající ušní boltec. Uplatňuje se zejména v kartuších a může být zobrazen plošně (malba) nebo plasticky - řezba, štuk, sochařská práce.

Fotografie 452

Fotografie 453

Bombé tvar

- název pro  konvexně vypouklé plochy zejména na francouzkých komodách a sekretářích rokoka.Odtud náze pro komodu - Bombé commode. Bombírované tvary podporují bohaté tvary rokoka.

Fotografie 463

komoda

Fotografie 464

sekretář

Fotografie 465

psací komoda s výklopem v holandaském pojetí baroka ( lístky v intarziích)

Boppardská židle

- jeden z prvních modelů židlí od Michaela Thoneta , zakladatele firmy Thonet.6idle je typická zdvojenou ohýbanou nohou vyrobenou z překližek.Název pochází z místa , kde židle vznikla - Boppard u Rýna.

Fotografie 454

Fotografie 455

Borne

- prostorový typ sezení.Kruhový tvar křesla umožňuje usedat v prostoru ze všech stran.Vznikl v 18.st., ale hlavní obliba přišla až v polovině 19.st.zejména v Anglii a Francii

Fotografie 466

Fotografie 467

Borromini Francesco ( 1599 - 1667)

- Italský architekt 17.st. baroka , který předznamenával ve svých zvlněných křivkách pozdní dinamickou fázy baroka- viz.kostel San Carlo alle Quatro Fontane - Řím, nebo San Ivo s hvězdicovým půdorysem  (inspiroval Jana Blažeje Santiniho)

Fotografie 396

San Carlo - kostel čtyř fontán

boromini

světelná a prostorová iluze -san Carlo

Fotografie 400

 

Boulle Charles André  (1641- 1732)

- ebenista - výrobce intarzií a nábytku  , zhotovitel a objevitel speciální techniky zdobení povrchu nábytku  ( tzv.boulle technika) v bohatých rostlinných motivech z materiálů mosazi, červené želvoviny, slonové kosti a perleti.Vše je vsazeno do kontrastního černého podkladu ebenového dřeva ( odtud- ebenista).Výsadní výrobce nábytku na dvoře Ludvíka 14. ve Versai

 

Fotografie 468

Fotografie 469

Fotografie 470

 

Bosáž

- Plastické vyznačení kvádru ve zdivu- estetický prvek.Taktéž na skříňovém nábytku pro zdůraznění tektoniky.

Fotografie 471

Fotografie 472

Fotografie 473

Sgrafitová bosáž

Breguet  Abraham Luis(1747 -1823)

- výrobce a tvůrce hodin a chronometrů.Zakladatel slavné švícarské hodinářské tradice ( nar.Neuchatel ).Proslavil se mnoha vylepšeními kapesních hodin , zhotovitel prvních přesných přenosných hodin se samonatahovacím mechanisme. V praxi takto využil jeho objev již Napoleon a celá jeho generalita , která byla přístroji Bregueta vybavena.

Fotografie 474

Fotografie 475

Breuer Marcel Laslo (1902- 1981)

- významný americký architekt a designér maďarského původu v období funkcionalismu. Jeden lektorů Bauhausu. Tvůrce samonosné chromové konstrukce židlí a křesel.

Nejvýznamější model jeho práce jsou křeslo Wasilli , které patří k designovým ikonám v historii nábytku. Autor mnoha sad nábytku z ohýbené chromované oceli , např . pro firmu Thonet,

V pozdějších letech v americe se prosadil jako archytekt a to uplatnil i po válce v Evropě - hlavní sídlo UNESCO v Paříži, Muzeum amerického umění v New Yorku.

Fotografie 456

Fotografie 457

Fotografie 458

budova školy Bauhaus v Dessau

Fotografie 459

interiér

Fotografie 460

budova UNESCO - Paříž

Fotografie 462

pracovna

Brokát

- těžká hedvábná látka( někdy i bavlna) mnohdy prošívaná kovovou nití ( zlato, stříbro) do pestrých vzorů v geometrických  nebo rostliných ornamentech.

Používal se na čalounění, v nábytkářství , na přehozy , závesy , ale i v odívání.Důležité využití - ceremoniální církevní a královská roucha.

Fotografie 492

Bronz

- slitina mědi ( někdy až 85 %) a cínu.Nejstarší kovová slitina ( známo již od počátku 3. tisíciletí před naším letopočtem. V období strověkého Říma byl bronz nejčastější slinou pro výrobu nábytku. V období klasicismu se z bronzu odlévaly tzv.apliky- zdobné části nábytku, které se poté zlatili v ohni - tzv. ormolu

Fotografie 493

Bronzová socha řeckého gladiátora z Konstantinových lázní

 

Buffet

- korpusový kus nábytku sloužící k ukládání nádobí a přípravě nebo dokončení  jídla skládající se ze spodní skříňky a horního policového ( později i vitrínového) nástavce. Využívala se zejména velká obslužná plocha horní desky spodní skříňky ( mnohdy mramorová deska).

Již v pozdní renesanci byl bufet součástí nejen jidelen ale také ložnic.

Fotografie 480

gotika

Fotografie 482

renesance

Fotografie 481

baroko

 

Fotografie 483

neorenesance

Buggatti Carlo( 1856 - 1940 )

- secesní designěr , tvůrce interierového vybavení se silným vlivem arabské a africké kultury.Otec pozdějšího zakladatele automobilky Bugatti syna Ettore.

Fotografie 477

Fotografie 478

Fotografie 479

Bukranion

- dekorativní emblém ve tvaru bíčí lebky používaný již v antice a opětovně využíván zejména v klasicismu ( převážně v podobě mosazné nabo bronzové apliky).

Fotografie 476

 

 

 

 

 

 

 

Diskuse

Nový komentář
 

Vytisknout | Nahoru | Kontakt © Restaurátorská dílna říčany 2006-2024 All rights reserved